Ukončit Zprávy

Téma: Nepořádek v ulicích, zaplevelené trávníky. Mají mít městské části více kompetencí?